Livredde kineserese måtte reddes med helikopter fra fjell der Røde Kors ikke kunne gå opp