Politikerne må vurdere «å fryse» nye stillingshjemler