Flere måtte overnatte i kjøretøy på grunn av stengt vei