OVF vil skille ut prestegården – utvalg krever at de samtidig selger restjorda