Kjell har målt nedbør i over 20 år – nå håper han andre overtar