Registrene har nesten 200 søkere til ledige stillinger