Risiko­analyse sier Brønnøy bør inves­tere i brann­vesenet, men kommunen har ikke råd