Styret i Brønnøy Senterparti tar avstand fra partiets ordfører