Natur­oppsynet minner om regler for garn og eggsan­king

foto