Tok inn utredning av lokalt krisesenter i kuttvedtaket