Lokaler i Brønnøy «i gang», men Helgeland må være forberedt på kutt

foto