Anbe­faler at alle klager på Akvaf­utures dispen­sasjon ved Kvaløya avvises