Administrasjonen om skolemodell 4.3: – Ikke ønsket av rektorene