Får etter alt å dømme stenge Storgata i fire dager

foto