Depar­tementer får alvorlig kritikk av Riksre­visjonen for oppføl­ging av løslatte fra fengsel

foto