Disku­terte konsu­lent­bruk: – Bedre å bruke pengene på å få gjort noe