Fiskeridirektoratet fraråder oppdrett ved Gåsholman

foto