Direktoratet krever 200.000 tilbake fra ny, lokal strandryddeaksjon

foto