Helse nord-direktøren gir sin innstilling klokken 18.50