Stig Høyvik (V) fikk gjennomslag for å begrense administrasjonens makt

foto