Områdesjef i Helgelandssykehuset sier opp i protest

foto