Rådmannen går inn for å videreføre kantine ved Vik skole

foto