Tror de har bygget brua til Lille Brønnøya ferdig til torsdag

foto