Fylkesråd: Fastboende får ikke fortrinnsrett i ferjekøen

foto