Helgelending har gått bort, var Norges eldste

foto