Fire fotgjen­gere trafikk­drept i november, fortsatt økning i ulykkes­tall