Brønnøy får 791.000 ekstra kroner: – Godt at vi får dette kompen­sert