Campus Blå søker om samlo­kali­sering med oppdretts­loka­liteter

foto