Helgeland ble vekst-vinner blant turistene i juli

foto