Fiskeri­nærin­gens nett skal få nytt liv i idretten