Kommune­styret vil utrede benke­forslag til ny veitrasé