Kommunedirektør forventer at folkevalgte gjør seg kjent med relevant regelverk