Widerøe vil fortsette med oppgraderinger av dagens fly