Kommunen er positiv til en økning på 2340 tonn i merdene