Konfirmantene snakket om egen covid-smitte og andres behov

foto