Oppvekst­sjefen mener Ann-Helens tanker er noe å gå videre med