Kommune­direk­tøren tok utford­ringen: gikk natte­vakt

foto