Brønnøy tapte kompensasjon på å ha høyere beredskap enn naboene