Søkte ikke – etter fem år kan han måtte fjerne flytebrygga

foto