Oppretter ny stilling for å ta imot flyktninger

foto