Skal orientere kommunestyret om behandling av varslingssak