Basesjef etterlyser nyanser i base-diskusjonen

foto