Etter mer enn ett år er konklusjon etter to dødsfall ennå ikke klar

foto
I henholdsvis 18 og 14 måneder har Statsforvalteren i Nordland hatt to dødsfall etter tarmkreftoperasjon ved sykehuset i Sandnessjøen til vurdering. Fortsatt er det uklart når konklusjonen kommer. Foto: Leif Steinholt