Tyskere og belgiere kommer ens ærend for å se på Sømna-hytte