Åpent møte om fire-årig opplæring i restaurant

foto