Helgelandssykehuset utsetter planlagte operasjoner

foto