Kontrollert bråtebrenning på Vega, brannvesenet bistår

foto