Starter reguleringsplan for felt for hytter på Torget

foto
Ifølge dokumentene skal hyttefeltet etter planen ligge cirka 50 meter fra midtlinjen av veien, blant annet her, ved krysset mellom Inner- og Ytter-Torget. Foto: Street View