Bondelaget og Bonde og småbrukarlaget arrangerte 31.03 fagdag i samarbeid med Tine og Nortura. Mange hadde tatt turen selv om det var både fint og vårlig vær ute. Vel 30 personer var samlet på Vega verdensarvsenter for å få faglig påfyll fra inviterte gjester fra Vega kommune, Sparebank 1 Helgeland og Helgeland Landbrukstjenester.

Ove Horpestad fra Vega kommune gikk igjennom tilskuddsordningene i landbruket. Videre orienterte han om kommuneplan, utredning av felles landbruksadministrasjon for Sør-Helgeland og muligheter for brønnboring etter vann.  Det ble også sett på nøkkeltall for landbruket på Vega, og konklusjonen er at på tross at det blir færre bønder også på Vega, så er det fortsatt et godt og levende fagmiljø. Dette kan kanskje også være grunnen for at forslaget om felles landbruksadministrasjon ble møtt med en viss skepsis fra de frammøtte.

Martin Søreng fra Sparebank 1 Helgeland. Foto: Privat

Sparebank 1 Helgeland v/Martin Søreng informerte om sammenslåingen av bankene. Videre ble det informert om forsikring og banktjenester beregnet på landbruket. Sparebank 1 Helgeland er hovedleverandøren av banktjenester i øyriket. Det oppfattes som viktig med en god og tidsriktig samarbeidspartner som har forståelse for utfordringene i landbruket.

Gjermund Zahl fra Helgeland landbrukstjenester. Foto: Privat

Gjermund Zahl fra Helgeland landbrukstjenesten orienterte om avløser tjenesten og muligheten for avløsning ved sykdom, ferie og fritid. Det ble også diskutert muligheten og forutsetningene for å ha en egen landbruksvikar på Vega. Det er en viktig tjeneste for at også bonden kan bli syk uten at det går utover dyrevelferden.

I åpen post fortalte Eskil Bang fra Eidemsmoen samdrift om hvilke muligheter de har sett med maskinsamarbeid og hvordan de organiserer arbeidet framover for å få til samarbeidet. Videre informerte Vega beitelag også om den gode ordningen de tilbyr Vegabonden, om rimelig utleie av diverse utstyr som nofence og utstyr for å sette opp gjerder.

Jon A J Floa

Leder Vega Bondelag