Sommerferien: Ansatte får 5.000 kroner for hver ekstra helgevakt de tar